Posted on Leave a comment

การแบ่งเงินเดิมพัน ออกเป็นส่วนมีประโยชน์อย่างไร

การแบ่งเงินเดิมพัน นักพนันหลายคนคงจะเคยได้ยิน หรือได้อ่านมาบ้างว่า เมื่อคุณจะเล่นพนันกับคาสิโน คุณจะต้องแบ่งเงินออกมาเป็นส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน คุณรู้หรือไม่ว่าเพราะอะไร และมีประโยชน์กับคุณอย่างไร หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวาย และเรื่องมาก ในเมือกันเงินในการเล่นออกมาแล้ว ทำไมจะต้องแบ่งเงินที่กันไว้แล้วให้ออกเป็นส่วน ๆ อีก บางคนถึงขั้นแบ่งเงินไม่เป็น วางเดิมพันตามความต้องการ ในวงเงินที่กันออกมา betting ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถโฟกัสกับเกมได้เต็มที่ เพราะจะต้องห่วงการวางเดิมพัน และจำไม่ได้ว่าได้วางเดิมพันไปเท่าไหร่แล้ว ได้กำไรมาเท่าไหร่แล้ว หรือว่าเริ่มจะขาดทุนแล้ว เราไปเรียนรู้ประโยชน์ของการแบ่งเงินเป็นส่วนพร้อมกันว่าสามารถทำให้คุณมีความคล่องตัวในการเล่นพนันได้มากทีเดียว

แบ่งเงินมีประโยชน์อย่างไร รู้หรือไม่ว่าสูตรการเดินเงินทุกสูตร จะกำหนดให้เดิมพันด้วยเงินเป็นส่วนหรือเป็นหน่วย เช่นสูตรแทงทบ จะกำหนดว่าทุกครั้งที่คุณแพ้ คุณจะต้องวางเดิมพันเพิ่มเป็น 2 ส่วนหรือ 2 หน่วยเป็นต้น หากคุณไม่มีการแบ่งเงินเป็นส่วนหรือเป็นหน่วยให้เรียบร้อย คุณจะมีปัญหากับการทำความเข้าใจเรื่องการใช้สูตรเดินเงินทันที เพราะคุณจะไม่รู้เลยว่า หน่วยหรือส่วน ที่สูตรกำหนดนั้นคืออะไร และส่วนละกี่บาท

ดังนั้น หากต้องการใช้สูตรเดินเงินให้ได้ผลกับเกมคาสิโน คุณจะต้องรู้จักแบ่งเงินเดิมพันออกเป็นส่วน หรือหน่วย แล้วแต่สูตรเดินเงินจะเรียก และเมื่อคุณใช้สูตรเดินเงิน คุณจะรู้ทันทีว่าหมายถึงเงินกี่บาท ในแต่ละส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *